Декларация за достъпност

9700 Шумен, ул. "Цар Калоян" №1 тел. 054 800373

Проект за средищните училища

Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”

Проект BG051PO001-3.1.06 “Подобряване на качеството на образование в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес.”

На 20.06.2012 г. се проведе работна среща с директори и счетоводители по проект BG051РО001-3.1.06.
Срещата откри доц. д-р Добромир Добрев – началник на РИО – Шумен.
Цел на срещата бе спецификата на организиране на финансовото и техническо изпълнение на проекта, новости и разглеждане на конкретни въпроси, поставени от участниците.

  • До 8.02.2012 г. 17 ч. директорите трябва да въведат в системата всички групи и да разпределят в групите всички ученици, включени в ЦОУД, за да може на база тази информация да бъде извършен следващия превод към училищата. Графиците и възпитателите може да бъдат въведени след този срок.
  • Eкипът за управление на проекта е създал организация на 21 и 23 януари 2012 г. да бъде преведен месечен аванс за финансиране на дейностите по проекта, изпълнявани от средищните училища, в размер, определен на база 1/12 част от годишния норматив (427/12 = 35,58 лв.) и броя на учениците, регистрирани в информационната система. Това означава, че средствата следва да бъдат налични по сметката на училищата най-късно до 25 януари 2012 г.
  • До 21 януари 2012 г. се предвижда да бъдат публикувани предварителните правила за разходване и отчитане на средствата по проекта.
  • До 27 януари 2012 г. първоначален вариант на инструкцията на проекта.
Skip to content