Декларация за достъпност

9700 Шумен, ул. "Цар Калоян" №1 тел. 054 800373

Провеждат се семинари по приобщаващи местни политики по проект „T.E.A.M.3 – Заедно постигаме повече“ No 101008352 – TEAM3 – REC-AG-2020/REC-RDIS-NRCP-AG-2020

Проект: T.E.A.M.3 – Заедно постигаме повече
Национална Ромска Платформа
No 101008352 – TEAM3
REC-AG-2020/REC-RDIS-NRCP-AG-2020

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на програма „Права, равенство и гражданство” (2014-2020) на Европейския съюз от Секретариата на Националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси чрез администрацията на Министерския съвет

В дните 4 – 8 октомври 2021 г. в Евксиноград, Варна бяха проведени два семинара по въпроси, свързани с приобщаващи местни политики, с участието на заинтересовани страни на областно и местно равнище, по проектT.E.A.M.3 – Заедно постигаме повече“.

Целта на семинарите е да се повишат знанията и уменията на участниците за разработване и прилагане на политики и планове за приобщаване на уязвими етнически общности, да се информират за рамката на интеграционните политики, да се предостави възможност за обмен на мнения и практики, да се популяризират проекта и Националната ромска платформа. По този начин семинарите ще спомогнат за укрепване на диалога и сътрудничеството между различните заинтересовани страни при планиране и провеждане на местни политики, приобщаващи уязвими етнически общности.

Участниците бяха запознати с ръководните принципи в местната политика за приобщаване, последователните етапи за изработване на план за действие с участието на местните общности, изпълнение, мониторинг и оценка, възможности за финансиране, на плана за действие, управление на партньорствата в приобщаващата политика. На участниците бе представен проект на националния стратегически документ за равенство, приобщаване и участие на ромите за периода 2021-2030 г. Бяха обсъждани и други въпроси по темата.

В семинарите участваха представители на заинтересовани страни от североизточен и северен централен райони на страната – областни администрации и институции, общини – общински администрации, граждански организации, медиатори и други, които имат отношение към въпроси, свързани с интегриране на ромите, Националната контактна точка по изпълнение на относимите стратегически документи, екипът на проекта.

Проект „T.E.A.M.3 – Заедно постигаме повече“, No 101008352 – TEAM3 – REC-AG-2020/REC-RDIS-NRCP-AG-2020, финансиран по Програма „Права, равенство и гражданство” (2014-2020) на Европейския съюз, се изпълнява от Секретариата на Националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси чрез администрацията на Министерския съвет. Секретариатът е и Национална контактна точка по относимите национални стратегически документи.

Още новини

прочети повече >
прочети повече >
прочети повече >
прочети повече >
прочети повече >
Skip to content