Декларация за достъпност

9700 Шумен, ул. "Цар Калоян" №1 тел. 054 800373

Държавен план прием

Държавен план-прием в училищата в област Шумен за учебната 2022 – 2023 г. утвърден със Заповед № РД06-110/29.04.2021 г. на началника на Регионалното управление на образованието – Шумен

Skip to content