Декларация за достъпност

9700 Шумен, ул. "Цар Калоян" №1 тел. 054 800373

ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В VІІІ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА. СВОБОДНИ МЕСТА ЗА ІІІ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ

Заявления за участие в ІІІ етап на класиране се подават в следващите два дни – 26 и 27 юли 2023 година (сряда и четвъртък). Също както и на І етап, заявлението може да бъде подадено:

  • от родителите на ученика чрез електронна платформа на адрес: https://infopriem.mon.bg
  • в определените от началника на съответното Регионално управление на образованието училища, в които да се приемат документи за участие в класирането.

Освен попълването на заявление за участие в класиране, учениците следва да подготвят (когато това е необходимо) и някои от следните документи – представят се в оригинал, прилага се сканирано копие:

  • свидетелство за завършено основно образование (ако образованието е придобито в предходна година);
  • медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар (когато в списъка с желания са включени и професионални паралелки);
  • удостоверение за признато основно образование (за учениците от училища в чужди държави).

Тъй като броят на свободните места по паралелки вече е значително ограничен, препоръчваме списъкът с желания на учениците да не бъде прекалено кратък и разбира се – съобразен с интересите и възможностите на конкретния ученик.Обл. комисия по приемане на учениците

Повече информация относно приема на ученици и свободните места за III етап на класиране в VIII клас за учебната 2023 / 2024 г. може да бъде намерена ТУК

Публ. на 25.07.2023 г.

Още новини

прочети повече >
прочети повече >
прочети повече >
прочети повече >
прочети повече >
Skip to content