Декларация за достъпност

9700 Шумен, ул. "Цар Калоян" №1 тел. 054 800373

ПРИЕМ В VІІІ КЛАС ИЛИ В ХІ КЛАС С НАСОЧВАНЕ

(ЗА УЧЕНИЦИ С ХРОНИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ; С ФИЗИЧЕСКИ И СЕНЗОРНИ УВРЕЖДАНИЯ; УЧЕНИЦИ ОТ ДОМОВЕ ЗА ДЕЦА, ЛИШЕНИ ОТ РОДИТЕЛСКА ГРИЖА И ОТ ЦЕНТРОВЕ ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП; УЧЕНИЦИ, НАСТАНЕНИ В ПРИЕМНИ СЕМЕЙСТВА)

В работните дни от 7 май до 21 май 2024 г. Комисията за насочване на ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания…с работно мястов сградата на Регионално управление на образованието – гр. Шумен (ул. „Цар Калоян“ № 1) приема документи за насочване на ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания, ученици от домове за деца, лишени от родителска грижа и от центрове за настаняване от семеен тип, и ученици, настанени в приемни семейства, за приемане в VІІІ клас (или в ХІ клас).

            Съгласно изискванията по Наредба № 10/01.09.2016 г. за организацията на дейностите в училищното образование, учениците по т. 1 подават следните документи: повече информация ще намерите ТУК

Публ. на 02.05.2024 г.

Още новини

прочети повече >
прочети повече >
прочети повече >
прочети повече >
прочети повече >
Skip to content