Декларация за достъпност

9700 Шумен, ул. "Цар Калоян" №1 тел. 054 800373

Преминаване в обучение от разстояние в електронна среда за училищата на територията на общините Нови пазар и Хитрино

В изпълнение на т. 4 от заповед № РД 09-4201 от 05.11.2021 г. на министъра на образованието и науката поради достигане на 14-дневна заболяемост между 250 и 500 на 100 000 хиляди население, за учениците от училищата на територията на общинa Нови пазар и СУ “Д-р Петър берон”, с. Хитрино от 09.11.2021 г. до 19.11.2021 г. се организира обучение от разстояние в електронна среда за 50% от паралелките.

За учениците от I до IV клас, за които са изпълнени условията по т. 20, буква „а“ от Заповед № РД-01-890/03.11.2021 г. на министъра на здравеопазването, не се прилага ротация и те не се включват при изчисляване на процента паралелки за ротация.

Още новини

прочети повече >
прочети повече >
прочети повече >
прочети повече >
прочети повече >
Skip to content