Декларация за достъпност

9700 Шумен, ул. "Цар Калоян" №1 тел. 054 800373

Преминаване в обучение от разстояние в електронна среда на ротационен принцип за училищата на територията на община Велики Преслав

Уважаеми родители и ученици,

в изпълнение на т. 4 от заповед РД 09-3596 от 20.10.2021 г. на министъра на образованието и науката поради достигане на 14-дневна заболяемост над 500 на 100000 хиляди население в община Велики Преслав, РУО – Шумен ще внесе предложение до министъра на образованието и науката за преминаване в обучение от разстояние в електронна среда на ротационен принцип за училищата на територията на община Велики Пресла за периода 28.10. – 05.11.2021 г. Обучението през следващите две седмици ще се извършва по график, изготвен от директора на училището.

Още новини

прочети повече >
прочети повече >
прочети повече >
прочети повече >
прочети повече >
Skip to content