Декларация за достъпност

9700 Шумен, ул. "Цар Калоян" №1 тел. 054 800373

Покана за участие в конкурс за разработване на есе на тема „Доброволчеството, акт на солидарност в борбата с бедствията и пожарите“

По случай предстоящия Международен ден на доброволеца – 5-ти декември Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” към Министерство на вътрешните работи и „Национална асоциация на доброволците в Република България” в партньорство с Министерство на образованието и науката и Министерство на младежта и спорта организират конкурс за разработване на есе на тема „Доброволчеството, акт на солидарност в борбата с бедствията и пожарите“. На този ден ще отдадем заслужените почит и уважение на всички тези хора, посветили се доброволно на благородната кауза да се притекат на помощ. Целта на конкурса е да се популяризира дейността на доброволните формирования доброволните формирования за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и други извънредни ситуации, създадени по реда на Закона за защита при бедствия, сред гражданското общество и по-конкретно сред младежите, навършили 16 и ненавършили 18 години, както и да се провокира творческия потенциал и мисленето на младите хора да представят своята гледна точка по темата за доброволчеството в условията на възникнала извънредна ситуация за оказване на помощ на непознати хора.

Как да участвам?

За да участвате в конкурса е необходимо да разработите есе по зададената тема, което да бъде изпратено на електронна поща: esedobrovolci@gmail.com в срок до 05 декември 2022 г. Необходимо е участниците да впишат в изпратеното есе трите си имена, навършени години, населено място, училище, клас, електронен адрес и телефон за контакт.

Кой може да участва?

Конкурсът е насочен към младежи, навършили 16 и ненавършили 18 години.

Изисквания към есето:

  • да отговаря на темата на конкурса;
  • да е написано на български език;
  • да е в обем до 3 страници, формат: .doc или .docх (Word 97-2010), шрифт: Times New Roman/12, разстояние между редовете – 1.5.

Награди

Комисия ще оцени всички получени в указания срок есета и ще избере трите най-добри/впечатляващи разработки. Победителите ще бъдат обявени на 19.01.2023 г., а наградите ще бъдат връчени на ежегодния конкурс „Пожарникар на годината”. Публикуването на печелившите ще бъде на интернет страницата на Националната асоциация на доброволците в Република България www.navrb.bg

При възникнали въпроси и нужда от информация може да се свържете с г-жа Ралица Тодорова – тел. 02/98 21 236, 0889 027 489.

Желаем успех на всички участници!

Още новини

прочети повече >
прочети повече >
прочети повече >
прочети повече >
прочети повече >
Skip to content