Декларация за достъпност

9700 Шумен, ул. "Цар Калоян" №1 тел. 054 800373

Български език и литература

Резултати от държавните зрелостни изпити по училища – майска сесия

Български език и литература

 • Населено място Училище Явили се ученици Ср. успех
  Велики Преслав ПГСС 34 2.92
  Велики Преслав ПТГ “Симеон Велики” 17 3.92
  Велики Преслав СУ “Черноризец Храбър” 8 3.21
  Венец СУ “Н. Й. Вапцаров” 9 3.24
  Върбица СУ “Св. Паисий Хилендарски” 34 3.97
  Каолиново СУ “Г. С. Раковски” 26 3.35
  Каспичан СУ “Панайот Волов” 11 3.59
  Никола Козлево СУ “Цанко Б. Церковски” 41 3.25
  Нови пазар ПГСС 10 2.65
  Нови пазар ПГХТД “Проф. д-р А. Златаров” 9 3.21
  Нови пазар СУ “Васил Левски” 41 3.96
  Нови пазар СУ “Хан Исперих” 25 3.49
  Смядово СУ “Св. св. Кирил и Методий” 23 3.76
  Хитрино СУ “Д-р Петър Берон” 8 3.28
  Шумен ПЕГ “Н. Й. Вапцаров” 117 4.86
  Шумен ПГОХХТ “Проф. д-р А. Златаров” 47 3.64
  Шумен ППМГ “Нанчо Попович” 128 4.80
  Шумен ПГ по икономика 138 3.97
  Шумен ПГМЕТТ “Христо Ботев” 59 3.50
  Шумен ПГССХТ 20 3.14
  Шумен ПГСАГ 81 3.23
  Шумен ДУ “Нювваб” 28 3.67
  Шумен СУ “Панайот Волов” 51 3.66
  Шумен СУ ” Сава Доброплодни” 90 4.75
  Шумен СУ “Васил Левски” 12 3.35
  Шумен СУ “Йоан Екзарх Български” 97 4.28
  Шумен СУ “Трайко Симеонов” 8 3.38
 • Населено място Училище Явили се ученици Ср. успех
  Велики Преслав ПГСС 42 3.05
  Велики Преслав ПТГ “Симеон Велики” 26 3.50
  Велики Преслав СУ “Черноризец Храбър” 8 4.36
  Венец СУ “Н. Й. Вапцаров” 10 3.07
  Върбица СУ “Св. Паисий Хилендарски” 33 3.82
  Каолиново СУ “Г. С. Раковски” 20 2.92
  Каспичан СУ “Панайот Волов” 13 3.41
  Никола Козлево СУ “Цанко Б. Церковски” 49 3.13
  Нови пазар ПГСС 15 3.00
  Нови пазар ПГХТД “Проф. д-р А. Златаров” 12 3.19
  Нови пазар СУ “Васил Левски” 36 3.68
  Нови пазар СУ “Хан Исперих” 18 3.49
  Смядово СУ “Св. св. Кирил и Методий” 11 3.72
  Хитрино СУ “Д-р Петър Берон” 6 3.41
  Шумен ПЕГ “Н. Й. Вапцаров” 116 4.96
  Шумен ПГОХХТ “Проф. д-р А. Златаров” 73 3.53
  Шумен ППМГ “Нанчо Попович” 129 5.10
  Шумен ПГ по икономика 121 4.08
  Шумен ПГМЕТТ “Христо Ботев” 63 3.33
  Шумен ПГССХТ 31 3.03
  Шумен ПГСАГ 77 3.38
  Шумен ДУ “Нювваб” 21 3.56
  Шумен СУ “Панайот Волов” 64 4.09
  Шумен СУ ” Сава Доброплодни” 89 4.34
  Шумен СУ “Васил Левски” 35 3.62
  Шумен СУ “Йоан Екзарх Български” 59 4.51
  Шумен СУ “Трайко Симеонов” 8 3.29
 • Населено място Училище Явили се ученици Ср. успех
  Велики Преслав ПГСС 48 2.91
  Велики Преслав ПТГ “Симеон Велики” 33 3.52
  Велики Преслав СУ “Черноризец Храбър” 6 3.08
  Венец СУ “Н. Й. Вапцаров” 19 3.04
  Върбица СУ “Св. Паисий Хилендарски” 41 3.89
  Каолиново СУ “Г. С. Раковски” 28 3.11
  Каспичан СУ “Панайот Волов” 13 3.61
  Никола Козлево СУ “Цанко Б. Церковски” 38 2.98
  Нови пазар ПГСС 15 2.93
  Нови пазар ПГХТД “Проф. д-р А. Златаров” 26 2.99
  Нови пазар СУ “Васил Левски” 43 3.75
  Нови пазар СУ “Хан Исперих” 23 3.69
  Смядово СУ “Св. св. Кирил и Методий” 9 3.30
  Хитрино СУ “Д-р Петър Берон” 2 3.48
  Шумен ПЕГ “Н. Й. Вапцаров” 143 4.79
  Шумен ПГОХХТ “Проф. д-р А. Златаров” 43 3.35
  Шумен ППМГ “Нанчо Попович” 129 4.82
  Шумен ПГ по икономика 140 3.92
  Шумен ПГМЕТТ “Христо Ботев” 70 3.48
  Шумен ПГССХТ 38 3.04
  Шумен ПГСАГ 91 3.37
  Шумен ДУ “Нювваб” 21 3.59
  Шумен СУ “Панайот Волов” 60 3.86
  Шумен СУ ” Сава Доброплодни” 85 4.30
  Шумен СУ “Васил Левски” 37 3.20
  Шумен СУ “Йоан Екзарх Български” 73 4.29
  Шумен СУ “Трайко Симеонов” 18 3.29
 • Населено място Училище Явили се ученици Ср. успех
  Велики Преслав ПГСС 34 3.11
  Велики Преслав ПТГ “Симеон Велики” 32 3.77
  Велики Преслав СУ “Черноризец Храбър” 6 3.84
  Венец СУ “Н. Й. Вапцаров” 15 3.50
  Върбица СУ “Св. Паисий Хилендарски” 29 3.99
  Каолиново СУ “Г. С. Раковски” 32 3.34
  Каспичан СУ “Панайот Волов” 13 3.83
  Никола Козлево СУ “Цанко Б. Церковски” 36 3.24
  Нови пазар ПГСС 11 3.25
  Нови пазар ПГХТД “Проф. д-р А. Златаров” 21 3.39
  Нови пазар СУ “Васил Левски” 35 3.75
  Нови пазар СУ “Хан Исперих” 23 4.13
  Смядово СУ “Св. св. Кирил и Методий” 18 3.85
  Хитрино СУ “Д-р Петър Берон” 9 4.03
  Шумен ПЕГ “Н. Й. Вапцаров” 150 5.01
  Шумен ПГОХХТ “Проф. д-р А. Златаров” 51 3.55
  Шумен ППМГ “Нанчо Попович” 127 4.90
  Шумен ПГ по икономика 125 4.18
  Шумен ПГМЕТТ “Христо Ботев” 82 3.47
  Шумен ПГССХТ 34 3.16
  Шумен ПГСАГ 97 3.49
  Шумен ДУ “Нювваб” 18 3.95
  Шумен СУ “Панайот Волов” 60 4.28
  Шумен СУ ” Сава Доброплодни” 99 4.42
  Шумен СУ “Васил Левски” 38 3.66
  Шумен СУ “Йоан Екзарх Български” 68 4.31
  Шумен СУ “Трайко Симеонов” 10 3.50
 • Населено място Училище Явили се ученици Ср. успех
  Велики Преслав ПГСС 48 3.15
  Велики Преслав ПТГ “Симеон Велики” 28 3.89
  Велики Преслав СУ “Черноризец Храбър” 14 3.74
  Венец СУ “Н. Й. Вапцаров” 16 3.61
  Върбица СУ “Св. Паисий Хилендарски” 33 4.00
  Каолиново СУ “Г. С. Раковски” 14 3.00
  Каспичан СУ “Панайот Волов” 9 3.88
  Никола Козлево СУ “Цанко Б. Церковски” 30 2.93
  Нови пазар ПГСС 17 3.18
  Нови пазар ПГХТД “Проф. д-р А. Златаров” 25 3.47
  Нови пазар СУ “Васил Левски” 50 3.96
  Нови пазар СУ “Хан Исперих” 25 4.55
  Смядово СУ “Св. св. Кирил и Методий” 12 4.15
  Хитрино СУ “Д-р Петър Берон” 6 3.02
  Шумен ПЕГ “Н. Й. Вапцаров” 140 5.11
  Шумен ПГОХХТ “Проф. д-р А. Златаров” 36 3.42
  Шумен ППМГ “Нанчо Попович” 127 5.11
  Шумен ПГ по икономика 115 4.26
  Шумен ПГМЕТТ “Христо Ботев” 69 3.61
  Шумен ПГССХТ 37 3.13
  Шумен ПГСАГ 83 3.52
  Шумен ДУ “Нювваб” 19 3.72
  Шумен СУ “Панайот Волов” 34 4.05
  Шумен СУ ” Сава Доброплодни” 69 4.24
  Шумен СУ “Васил Левски” 28 3.42
  Шумен СУ “Йоан Екзарх Български” 51 4.69
  Шумен СУ “Трайко Симеонов” 16 3.69
 • Населено място Училище Явили се ученици Ср. успех
  Велики Преслав ПГСС 39 3.04
  Велики Преслав ПТГ “Симеон Велики” 36 3.70
  Велики Преслав СОУ “Черноризец Храбър” 10 3.97
  Венец СОУ “Н. Й. Вапцаров” 22 3.41
  Върбица СОУ “Св. Паисий Хилендарски” 26 3.98
  Каолиново СОУ “Г. С. Раковски” 25 3.21
  Каспичан СОУ “Панайот Волов” 8 3.49
  Никола Козлево СОУ “Цанко Б. Церковски” 46 3.17
  Нови пазар ПГСС 19 3.14
  Нови пазар ПГХТД “Проф. д-р А. Златаров” 20 3.22
  Нови пазар СОУ “Васил Левски” 39 3.75
  Нови пазар СОУ “Хан Исперих” 19 4.35
  Смядово СОУ “Св. св. Кирил и Методий” 14 4.03
  Хитрино СОУ “Д-р Петър Берон” 3 3.92
  Шумен ГПЧЕ “Н. Й. Вапцаров” 125 5.13
  Шумен ПГОХХТ “Проф. д-р А. Златаров” 65 3.37
  Шумен ПМГ “Нанчо Попович” 108 4.97
  Шумен ПГ по икономика 128 4.18
  Шумен ПГМЕТТ “Христо Ботев” 85 3.47
  Шумен ПГ по машиностроене 25 3.25
  Шумен ПГССХТ 34 3.23
  Шумен ПГСАГ 79 3.56
  Шумен СОДУ “Нювваб” 13 3.79
  Шумен СОУ “Панайот Волов” 42 3.79
  Шумен СОУ ” Сава Доброплодни” 81 4.18
  Шумен СОУ “Васил Левски” 41 3.54
  Шумен СОУ “Йоан Екзарх Български” 42 4.40
  Шумен СОУ “Трайко Симеонов” 12 3.74
 • Населено място Училище Явили се ученици Ср. успех
  Велики Преслав ПГСС 30 3.14
  Велики Преслав ПТГ “Симеон Велики” 52 3.58
  Венец СОУ “Н. Й. Вапцаров” 23 3.46
  Върбица СОУ “Св. Паисий Хилендарски” 50 3.87
  Каолиново СОУ “Г. С. Раковски” 26 3.27
  Каспичан СОУ “Панайот Волов” 13 3.90
  Никола Козлево СОУ “Цанко Б. Церковски” 53 3.39
  Нови пазар ПГСС 25 3.15
  Нови пазар ПГХТД “Проф. д-р А. Златаров” 35 3.44
  Нови пазар СОУ “Васил Левски” 45 3.87
  Нови пазар СОУ “Хан Исперих” 20 4.08
  Смядово СОУ “Св. св. Кирил и Методий” 15 3.98
  Хитрино СОУ “Д-р Петър Берон” 7 3.59
  Шумен ГПЧЕ “Н. Й. Вапцаров” 148 5.15
  Шумен ПГОХХТ “Проф. д-р А. Златаров” 51 3.42
  Шумен ПМГ “Нанчо Попович” 110 5.12
  Шумен ПГ по икономика 126 4.29
  Шумен ПГМЕТТ “Христо Ботев” 91 3.55
  Шумен ПГ по машиностроене 24 3.38
  Шумен ПГССХТ 34 3.26
  Шумен ПГСАГ 109 3.62
  Шумен СОДУ “Нювваб” 24 3.86
  Шумен СОУ “Панайот Волов” 43 3.85
  Шумен СОУ ” Сава Доброплодни” 65 4.28
  Шумен СОУ “Васил Левски” 37 3.71
  Шумен СОУ “Йоан Екзарх Български” 78 4.80
  Шумен СОУ “Трайко Симеонов” 16 3.57
 • Населено място Училище Явили се ученици Ср. успех
  Велики Преслав ПГСС 34 3.17
  Велики Преслав ПТГ “Симеон Велики” 50 3.71
  Велики Преслав СОУ “Черноризец Храбър” 12 3.77
  Венец СОУ “Н. Й. Вапцаров” 16 3.44
  Върбица СОУ “Св. Паисий Хилендарски” 28 3.64
  Каолиново СОУ “Г. С. Раковски” 43 3.21
  Каспичан СОУ “Панайот Волов” 18 3.50
  Никола Козлево СОУ “Цанко Б. Церковски” 46 3.49
  Нови пазар ПГСС 25 3.11
  Нови пазар ПГХТД “Проф. д-р А. Златаров” 16 3.40
  Нови пазар СОУ “Васил Левски” 53 3.83
  Нови пазар СОУ “Хан Исперих” 19 3.80
  Смядово СОУ “Св. св. Кирил и Методий” 23 4.11
  Хитрино СОУ “Д-р Петър Берон” 10 3.23
  Шумен ГПЧЕ “Н. Й. Вапцаров” 150 5.19
  Шумен ПГОХХТ “Проф. д-р А. Златаров” 76 3.41
  Шумен ПМГ “Нанчо Попович” 142 5.00
  Шумен ПГ по икономика 133 4.42
  Шумен ПГМЕТТ “Христо Ботев” 89 3.71
  Шумен ПГ по машиностроене 19 3.21
  Шумен ПГССХТ 24 3.15
  Шумен ПГСАГ 109 3.64
  Шумен СОДУ “Нювваб” 11 3.69
  Шумен СОУ “Панайот Волов” 22 3.44
  Шумен СОУ ” Сава Доброплодни” 88 4.30
  Шумен СОУ “Васил Левски” 37 3.65
  Шумен СОУ “Йоан Екзарх Български” 69 4.62
  Шумен СОУ “Трайко Симеонов” 14 3.07
 • Населено място Училище Явили се ученици Ср. успех
  Велики Преслав ПГСС 48 3.41
  Велики Преслав ПТГ “Симеон Велики” 53 3.81
  Велики Преслав СОУ “Черноризец Храбър” 15 3.92
  Венец СОУ “Н. Й. Вапцаров” 18 3.57
  Върбица СОУ “Св. Паисий Хилендарски” 41 3.73
  Каолиново СОУ “Г. С. Раковски” 40 3.35
  Каспичан СОУ “Панайот Волов” 15 3.98
  Никола Козлево СОУ “Цанко Б. Церковски” 48 3.35
  Нови пазар ПГСС 25 3.24
  Нови пазар ПГХТД “Проф. д-р А. Златаров” 28 3.48
  Нови пазар СОУ “Васил Левски” 39 4.02
  Нови пазар СОУ “Хан Исперих” 23 3.92
  Смядово СОУ “Св. св. Кирил и Методий” 16 3.93
  Хитрино СОУ “Д-р Петър Берон” 13 2.90
  Шумен ГПЧЕ “Н. Й. Вапцаров” 163 5.08
  Шумен ПГОХХТ “Проф. д-р А. Златаров” 65 3.50
  Шумен ПМГ “Нанчо Попович” 115 4.91
  Шумен ПГ по икономика 160 4.31
  Шумен ПГМЕТТ “Христо Ботев” 91 3.42
  Шумен ПГ по машиностроене 18 3.32
  Шумен ПГССХТ 41 3.22
  Шумен ПГСАГ 139 3.63
  Шумен СОДУ “Нювваб” 19 3.77
  Шумен СОУ “Панайот Волов” 47 3.88
  Шумен СОУ ” Сава Доброплодни” 68 4.06
  Шумен СОУ “Васил Левски” 57 3.82
  Шумен СОУ “Йоан Екзарх Български” 77 4.31
  Шумен СОУ “Трайко Симеонов” 14 3.26
 • Населено място Училище Явили се ученици Ср. успех
  Велики Преслав ПГСС 59 3.42
  Велики Преслав ПТГ “Симеон Велики” 66 3.57
  Велики Преслав СОУ “Черноризец Храбър” 19 4.35
  Венец СОУ “Н. Й. Вапцаров” 29 3.20
  Върбица СОУ “Св. Паисий Хилендарски” 47 3.68
  Каолиново СОУ “Г. С. Раковски” 46 3.15
  Каспичан СОУ “Панайот Волов” 18 3.46
  Никола Козлево СОУ “Цанко Б. Церковски” 51 3.51
  Нови пазар ПГСС 30 3.22
  Нови пазар ПГХТД “Проф. д-р А. Златаров” 26 3.39
  Нови пазар СОУ “Васил Левски” 43 3.94
  Нови пазар СОУ “Хан Исперих” 29 4.12
  Смядово СОУ “Св. св. Кирил и Методий” 22 3.87
  Хитрино СОУ “Д-р Петър Берон” 9 2.82
  Шумен ГПЧЕ “Н. Й. Вапцаров” 151 5.19
  Шумен ПГОХХТ “Проф. д-р А. Златаров” 126 3.37
  Шумен ПМГ “Нанчо Попович” 126 5.20
  Шумен ПГ по икономика 149 4.48
  Шумен ПГМЕТТ “Христо Ботев” 128 3.59
  Шумен ПГ по машиностроене 28 3.12
  Шумен ПГССХТ 44 3.22
  Шумен ПГСАГ 122 3.72
  Шумен СОДУ “Нювваб” 17 3.55
  Шумен СОУ “Панайот Волов” 71 4.13
  Шумен СОУ ” Сава Доброплодни” 89 4.17
  Шумен СОУ “Васил Левски” 34 3.82
  Шумен СОУ “Йоан Екзарх Български” 95 4.54
  Шумен СОУ “Трайко Симеонов” 22 3.48
 • Населено място Училище Явили се ученици Ср. успех
  Велики Преслав ПГСС 29 3.44
  Велики Преслав ПТГ “Симеон Велики” 80 3.59
  Велики Преслав СОУ “Черноризец Храбър” 15 5.15
  Венец СОУ “Н. Й. Вапцаров” 37 3.29
  Върбица СОУ “Св. Паисий Хилендарски” 36 3.84
  Каолиново СОУ “Г. С. Раковски” 50 3.30
  Каспичан СОУ “Панайот Волов” 16 4.05
  Никола Козлево СОУ “Цанко Б. Церковски” 53 3.95
  Нови пазар ПГСС 29 3.31
  Нови пазар ПГХТД “Проф. д-р А. Златаров” 37 3.49
  Нови пазар СОУ “Васил Левски” 51 4.47
  Нови пазар СОУ “Хан Исперих” 20 4.29
  Смядово СОУ “Св. св. Кирил и Методий” 19 4.39
  Хитрино СОУ “Д-р Петър Берон” 13 3.18
  Шумен ГПЧЕ “Н. Й. Вапцаров” 122 5.48
  Шумен ПГОХХТ “Проф. д-р А. Златаров” 126 3.71
  Шумен ПМГ “Нанчо Попович” 126 5.55
  Шумен ПГ по икономика 145 4.86
  Шумен ПГМЕТТ “Христо Ботев” 131 3.69
  Шумен ПГ по машиностроене 30 3.33
  Шумен ПГССХТ 73 3.26
  Шумен ПГСАГ 134 3.85
  Шумен СОДУ “Нювваб” 17 4.05
  Шумен СОУ “Панайот Волов” 68 4.22
  Шумен СОУ ” Сава Доброплодни” 95 4.76
  Шумен СОУ “Васил Левски” 72 3.88
  Шумен СОУ “Йоан Екзарх Български” 72 4.85
  Шумен СОУ “Трайко Симеонов” 21 3.60
 • Населено място Училище Явили се ученици Ср. успех
  Велики Преслав ПГСС 52 3.60
  Велики Преслав ПТГ “Симеон Велики” 76 3.37
  Велики Преслав СОУ “Черноризец Храбър” 16 4.39
  Венец СОУ “Н. Й. Вапцаров” 41 2.92
  Върбица СОУ “Св. Паисий Хилендарски” 38 3.45
  Каолиново СОУ “Г. С. Раковски” 59 3.17
  Каспичан СОУ “Панайот Волов” 15 3.60
  Никола Козлево СОУ “Цанко Б. Церковски” 38 3.59
  Нови пазар ПГСС 37 3.30
  Нови пазар ПГХТД “Проф. д-р А. Златаров” 26 3.33
  Нови пазар СОУ “Васил Левски” 44 3.90
  Нови пазар СОУ “Хан Исперих” 26 4.44
  Смядово СОУ “Св. св. Кирил и Методий” 22 3.54
  Шумен ГПЧЕ “Н. Й. Вапцаров” 121 5.37
  Шумен ПГОХХТ “Проф. д-р А. Златаров” 127 3.71
  Шумен ПМГ “Нанчо Попович” 130 5.26
  Шумен ПГ по икономика 162 4.56
  Шумен ПГМЕТТ “Христо Ботев” 146 3.64
  Шумен ПГ по машиностроене 42 3.19
  Шумен ПГССХТ 56 3.45
  Шумен ПГСАГ 128 3.48
  Шумен СОДУ “Нювваб” 18 3.74
  Шумен СОУ “Панайот Волов” 48 4.10
  Шумен СОУ ” Сава Доброплодни” 103 4.22
  Шумен СОУ “Васил Левски” 61 3.61
  Шумен СОУ “Йоан Екзарх Български” 68 4.60
  Шумен СОУ “Трайко Симеонов” 46 3.35
 • Населено място Училище Явили се ученици Ср. успех
  Велики Преслав ПГСС 78 3.63
  Велики Преслав ПТГ “Симеон Велики” 87 3.23
  Велики Преслав СОУ “Черноризец Храбър” 17 4.27
  Венец СОУ “Н. Й. Вапцаров” 31 3.64
  Върбица СОУ “Св. Паисий Хилендарски” 49 3.48
  Каолиново СОУ “Г. С. Раковски” 45 3.40
  Каспичан СОУ “Панайот Волов” 21 3.54
  Никола Козлево СОУ “Цанко Б. Церковски” 43 3.65
  Нови пазар ПГСС 66 3.02
  Нови пазар ПГХТД “Проф. д-р А. Златаров” 30 3.47
  Нови пазар СОУ “Васил Левски” 48 4.23
  Нови пазар СОУ “Хан Исперих” 24 4.06
  Смядово СОУ “Св. св. Кирил и Методий” 25 4.07
  Хитрино СОУ “Д-р П. Берон” 15 3.41
  Шумен ГПЧЕ “Н. Й. Вапцаров” 140 5.42
  Шумен ПГОХХТ “Проф. д-р А. Златаров” 200 3.60
  Шумен ПМГ “Нанчо Попович” 134 5.16
  Шумен ПГ по икономика 154 4.80
  Шумен ПГМЕТТ “Христо Ботев” 174 3.54
  Шумен ПГ по машиностроене 41 3.17
  Шумен ПГССХТ 66 3.27
  Шумен ПГСАГ 139 3.52
  Шумен СОДУ “Нювваб” 26 3.50
  Шумен СОУ “Панайот Волов” 51 4.26
  Шумен СОУ ” Сава Доброплодни” 86 4.09
  Шумен СОУ “Васил Левски” 62 3.79
  Шумен СОУ “Йоан Екзарх Български” 102 4.84
  Шумен СОУ “Трайко Симеонов” 49 3.19
 • Населено място Училище Явили се ученици Ср. успех
  Велики Преслав ПГСС 66 4.18
  Велики Преслав ПТГ “Симеон Велики” 94 3.34
  Велики Преслав СОУ “Черноризец Храбър” 28 5.14
  Венец СОУ “Н. Й. Вапцаров” 31 3.24
  Върбица СОУ “Св. Паисий Хилендарски” 32 4.57
  Каолиново СОУ “Г. С. Раковски” 44 4.26
  Каспичан СОУ “Панайот Волов” 20 3.75
  Никола Козлево СОУ “Цанко Б. Церковски” 40 4.02
  Нови пазар ПГСС 42 3.15
  Нови пазар ПГХТД “Проф. д-р А. Златаров” 31 3.60
  Нови пазар СОУ “Васил Левски” 39 4.35
  Нови пазар СОУ “Хан Исперих” 18 4.40
  Смядово СОУ “Св. св. Кирил и Методий” 17 4.63
  Хитрино СОУ “Д-р П. Берон” 15 3.78
  Шумен ГПЧЕ “Н. Й. Вапцаров” 151 5.46
  Шумен ПГОХХТ “Проф. д-р А. Златаров” 134 3.65
  Шумен ВГ 13 3.65
  Шумен ПМГ “Нанчо Попович” 122 5.43
  Шумен ПГ по икономика 170 4.62
  Шумен ПГМЕТТ “Христо Ботев” 105 3.63
  Шумен ПГТ 66 4.33
  Шумен ПГ по машиностроене 42 3.12
  Шумен ПГССХТ 59 3.48
  Шумен ПГСАГ 112 3.74
  Шумен СОДУ “Нювваб” 19 3.89
  Шумен СОУ “Панайот Волов” 68 4.17
  Шумен СОУ ” Сава Доброплодни” 104 4.57
  Шумен СОУ “Васил Левски” 70 4.15
  Шумен СОУ “Йоан Екзарх Български” 91 4.49
  Шумен СОУ “Трайко Симеонов” 51 3.59
Skip to content