Декларация за достъпност

9700 Шумен, ул. "Цар Калоян" №1 тел. 054 800373

Онлайн платформа БЕРОН (Български езикови ресурси онлайн)

Достъпна е нова онлайн платформа БЕРОН (Български езикови ресурси онлайн) https://beron.mon.bg

Проектът е финансиран от Министерството на образованието и науката и се изпълнява от Секцията за съвременен български език на Института за български език при БАН – институцията, която съдейства за осъществяването на националната езикова политика и е натоварена да проучва езиковата практика и да кодифицира книжовните норми.

Платформата (с включени около 2 400 000 форми) е със свободен достъп до надеждна информация в интернет за българския книжовен език, като пръв неин продукт е дигитализираната версия на Официалния правописен речник на българския език.

В БЕРОН са включени допълнителни езикови ресурси, които допълват и обогатяват съдържанието на Официалния правописен речник и имат пряка връзка с обучението по български език. Това са ресурсите за:

  • правоговор с произнасяне на думите от словника;
  • граматична информация, имаща отношение към спазването на книжовните норми;
  • информация за омоними и дублети, представена по подходящ за бърза справка начин;
  • особености на думата предоставя допълнителна информация за произношението, правописа и граматичните особености на отделни категории думи във връзка с най-честите отклонения от книжовните норми, наблюдавани в практиката.

Публ. на 12.06.2024 г.

Още новини

прочети повече >
прочети повече >
прочети повече >
прочети повече >
прочети повече >
Skip to content