Декларация за достъпност

9700 Шумен, ул. "Цар Калоян" №1 тел. 054 800373

Обществено обсъждане на Проект „Модернизация на образователна среда”

Обществено обсъждане на Проект на Насоки за кандидатстване по процедура BG-RRP-1.007 „Модернизация на образователна среда” по Националния план за възстановяване и устойчивост на Република България

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Съгласно изискванията на чл. 5, ал. 2 от Постановление № 114 от 8 юни 2022 г. на Министерския съвет за определяне на детайлни правила за предоставяне на средства на крайни получатели от Механизма за възстановяване и устойчивост, е публикуван за обществено обсъждане проект на Насоки за кандидатстване по процедура чрез подбор на предложения за изпълнение на инвестиции от крайни получатели „Модернизация на образователна среда” по Националния план за възстановяване и устойчивост на Република България, Стълб „Иновативна България“, Компонент 1 „Образование и умения“, Инвестиционен проект 2 „Модернизация на образователна инфраструктура”.

Проектът на документите е публикуван на следната интернет страница http://sf.mon.bg/?go=news&p=detail&newsId=1062, както и в Информационната система за Механизма (ИСУН 2020) на следния адрес:

https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/PublicDiscussion

Новина е публикувана и на страницата на МОН

https://www.mon.bg/bg/news/4964.

Допустими кандидати са общини за общински училища и общински детски градини и държавни училища към Министерство на образованието и науката.

Писмени възражения и предложения по проекта на Насоки за кандидатстване могат да бъдат предоставени от заинтересованите страни на следния електронен адрес:

infosf@mon.bg

както и в информационната система за Механизма (ИСУН 2020), в срок до 28.07.2022 г. включително.

Още новини

прочети повече >
прочети повече >
прочети повече >
прочети повече >
прочети повече >
Skip to content