Декларация за достъпност

9700 Шумен, ул. "Цар Калоян" №1 тел. 054 800373

Обучения на учители по Национална програма „Квалификация“

За пореден път и през тази учебна година, от октомври до декември 2021 г.,  са планирани обучения на 350 учители на тема: „Методи за оценяване в международното изследване PISA 2022“. Обученията се включени в Национална програма „Квалификация“ на МОН.

Международното изследване PISA (Programme for International Student Assessment)  оценява уменията на 15-годишните ученици в три области: функционална грамотност при четене, математика и природни науки. PISA се провежда през три години, като всеки път една от трите области е основна за изследването. Следващият цикъл ще се проведе през 2022 г. с основна оценявана област математиката.

Обученията се провеждат от разстояние в електронна среда в събота и неделя. В програмата са предвидени 12 академични часа, които са разпределени по преценка на лекторите и 4 часа – неприсъствено, самостоятелно обучение. Примерна програма

Всеки учител, който е присъствал на обученията и е изпълнил заданията на лекторите, ще получи удостоверение с 1 квалификационен кредит.

За записване, моля използвайте предоставените линкове. Информацията, която събираме при регистрацията ще бъде използвана за издаването на удостоверението за квалификация.

Линкове за записване за обучение на тема: „Методи за оценяване на математическа грамотност в международното изследване PISA 2022“

За дата 06 – 07.11.2021 г. – регистрация

За дата 13-14.11.2021 г. – всички места в групата са запълнени. Регистрацията е преустановена.

За дата 20-21.11.2021 г. – регистрация

За дата 27-28.11.2021 г. – регистрация

Линкове за записване за обучение на тема:  „Методи за оценяване на четивна грамотност в международното изследване PISA 2022“ г.

За дата  20- 21.11.2021 г. – всички места в групата са запълнени. Регистрацията е преустановена.

За дата 27-28.11.2021 г. – всички места в групата са запълнени. Регистрацията е преустановена.

„Методи за оценяване на природонаучна грамотност в международното изследване PISA 2022“ – с насоченост ХООС

За дата 13-14.11.2021 г. – всички места в групата са запълнени. Регистрацията е преустановена.

„Методи за оценяване на природонаучна грамотност в международното изследване PISA 2022“ – с насоченост БЗО

За дата  06 – 07. 11. 2021 -г. – всички места в групата са запълнени. Регистрацията е преустановена.

За допълнителна информация – свържете се с нас:

Наталия Василева, e-mail: n.vassileva@mon.bg, тел.: 0887665505 или Николай Коцев, e-mail: n.kotsev@mon.bg, тел.: 02 970 56 35.

Още новини

прочети повече >
прочети повече >
прочети повече >
прочети повече >
прочети повече >
Skip to content