Декларация за достъпност

9700 Шумен, ул. "Цар Калоян" №1 тел. 054 800373

Няма свободни места след втори етап на класиране по държавния план-прием в V клас за учебната 2024/2025 година в Профилирана природоматематическа гимназия “Нанчо Попович”, гр. Шумен

Skip to content