Декларация за достъпност

9700 Шумен, ул. "Цар Калоян" №1 тел. 054 800373

Нова конкурсна процедура за образователна интеграция на децата и учениците от етнически малцинства

Обявена е нова конкурсна процедура 33.20-2021 г. от Центърът за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства (ЦОИДУЕМ) за набиране на проектни предложения, свързани с образователната интеграция на деца и ученици от етническите малцинства.

Центърът за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства (ЦОИДУЕМ) – второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към Министъра на образованието и науката обяви нова Конкурсна процедура 33.20-2021 г. за набиране на проектни предложения, свързани с образователната интеграция на деца и ученици от етническите малцинства.

Повече информация в линка по-долу

ДОКУМЕНТ

Още новини

прочети повече >
прочети повече >
прочети повече >
прочети повече >
прочети повече >
Skip to content