Декларация за достъпност

9700 Шумен, ул. "Цар Калоян" №1 тел. 054 800373

НА ВНИМАНИЕТО НА УЧЕНИЦИТЕ, ЗАВЪРШВАЩИ ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

Ученици, които желаят да кандидатстват за прием в VІІІ клас в паралелки по профилите „Изобразително изкуство“, „Музика“ или „Физическо възпитание и спорт“, следва да положат изпит за проверка на способностите по съответния учебен предмет.

Изпитите за проверка на способностите се организират само за учениците,  които писмено са заявили желание да ги положат. Заявлението – по образец, утвърден от министъра на образованието и науката – се подава  в училището, в което ученикът завършва в VІІ клас. Важно е да бъде спазен срокът за подаване – от 22 до 30 май 2023 година.

Съгласно график, утвърден със Заповед № РД09-4062/30.08.2022 г. на министъра на образованието и науката, изпитите за проверка на способностите ще се проведат на следните дати:

  • 20.06.2023 г. – по Изобразително изкуство
  • 21.06.2023 г. – по Музика
  • 21.06. – 22.06.2023 г. – по Музика и физическо възпитание и спорт
  • 22.06. – 23.06.2023 г. – по Физическо възпитание и спорт

Мястото за полагане на изпита ще бъде указано в служебната бележка на ученика.

Областна комисия по приемане на учениците в VІІІ клас

Публ. на 19.05.2023 г.

Още новини

прочети повече >
прочети повече >
прочети повече >
прочети повече >
прочети повече >
Skip to content