Декларация за достъпност

9700 Шумен, ул. "Цар Калоян" №1 тел. 054 800373

Организиране и провеждане на обучения на учители в ЦЕРН по Национална програма “Квалификация на педагогическите специалисти” 2023 г. за периода от 16 до 24 септември 2023 г.

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ОТПРАВЯ ПОКАНА ПО НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „КВАЛИФИКАЦИЯ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ“  2023 Г.

за подбор на учители за участие в обучение, предназначено за учители по професионална подготовка от областите на образование „Техника“ и „Информатика“ от Списъка на професиите за професионално образование и обучение, на учители по учебните предмети информатика и информационни технологии от общообразователната подготовка или в занимания по интереси в ЦПЛР по направление „Техника“ и „Информатика“ в ЦЕРН – Женева в периода 16 септември – 24 септември 2023г.

Подаването на документите се извършва всеки работен ден, считано до 17 август 2023 г. включително, от 9.00 до 17.30 часа в сградата на Министерството на образованието и науката на адрес: София 1000, бул. „Княз Дондуков” № 2 А, Приемна – стая № 4, партер – с надпис: за отдел „Квалификация и кариерно развитие” за участие в обучение на учители по професионална подготовка от областите на образование „ Техника “ и „Информатика“ от Списъка на професиите за професионално образование и обучение, на учители по учебните предмети информатика и информационни технологии от общообразователната подготовка или в занимания по интереси в ЦПЛР по направление ,, Техника“ и „ Информатика “ в ЦЕРН – Женева, Швейцария

Подробна информация за кандидатстване ТУК

Документи:

  1. Заявление
  2. Справка
  3. Декларация

Допълнителна информация:

https://web.mon.bg/bg/101243

Публ. на 11.08.2023 г.

Още новини

прочети повече >
прочети повече >
прочети повече >
прочети повече >
прочети повече >
Skip to content