Декларация за достъпност

9700 Шумен, ул. "Цар Калоян" №1 тел. 054 800373

Лица за информация

По въпроси, свързани с приема и обучението на деца и ученици от Украйна, търсещи или получили международна закрила, можете да се свържете със следните длъжностни лица в РУО – Шумен:

  • За училищно образование – Николай Русев – старши експерт по обществени науки, гражданско образование и религия, тел.: 0878950189
  • За предучилищно образование – Снежка Жекова – старши експерт по предучилищно образование, тел.: 0878950152.
Skip to content