Декларация за достъпност

9700 Шумен, ул. "Цар Калоян" №1 тел. 054 800373

Запознаване с оценените изпитни работи на учениците от VII и от Х клас от НВО

След обявяване на резултатите от проведените изпити за национално външно оценяване (НВО) в края на VІІ клас и в края на Х клас, положилите изпити за НВО ученици имат право да се запознаят със сканирано копие на оценената си изпитна работа по съответния учебен предмет.

Запознаването може да се осъществи на 29 юни, 30 юни (четвъртък и петък) и на 3 юли 2023 г. (понеделник) във времето от 8.00 до 18.00 часа:

  • В сградата на Професионална гимназия по икономика – гр. Шумен (бул. „Симеон Велики” № 62) – за положилите изпит за НВО по български език и литература ученици от VІІ или от Х клас;
  • В сградата на Средно училище „Васил Левски“ – гр. Шумен (ул. „Дедеагач” № 24) – за положилите изпит за НВО по математика ученици от VІІ или от Х клас и положилите изпит за НВО по информационни технологии ученици от Х клас;
  • В сградата на VІ Основно училище „Еньо Марковски” – гр. Шумен (ул. „Нанчо Попович” № 1) – за положилите изпит за НВО по чужд език ученици от VІІ или от Х клас.

Запознаването става при спазване на следните условия:

  • учениците от VІІ клас следва да бъдат придружени от родител (настойник, попечител, представител на непридружени малолетни или непълнолетни лица, търсещи или получили международна закрила);
  • в присъствието на член на регионалната комисия за проверка и оценяване ученикът вижда своята сканирана и оценена изпитна работа с присъдени точки за всеки един отговор;
  • сканираното изображение не може да бъде снимано, записвано, отпечатвано и изнасяно от залата;
  • не се допуска разглеждане на други изпитни работи.

Публ. на 28.06.2023 г.

Още новини

прочети повече >
прочети повече >
прочети повече >
прочети повече >
прочети повече >
Skip to content