Декларация за достъпност

9700 Шумен, ул. "Цар Калоян" №1 тел. 054 800373

Заповед на Министъра на образованието и науката

От 10.02. до 23.02.2022 г. вкл. в училищата на територията на обл. Шумен съгласно заповед на министъра на образованието и науката  се организира обучение от разстояние в електронна среда чрез използване на средствата на информационните и комуникационните технологии, както следва:

•    В периода от 10.02.2022 г. до 11.02.2022 г. включително за учениците от VI, VIII, IX и XI клас.

•    В периода от 14.02.2022 г. до 18.02.2022 г. включително за учениците от V, VII, X и XII клас.

•    В периода от 21.02.2022 г. до 23.02.2022 г. включително за учениците от VI, VIII, IX и XI клас.

Учениците от І – ІV клас в училищата на територията на област Шумен се обучават присъствено в съответствие с Насоките за обучение и действия в условията на извънредна епидемична обстановка в училищата и в центровете за специална образователна подкрепа, утвърдени със Заповед № РД09-4756/30.11.2021 г., изм. със Заповед № РД 09-4814/03.12.2021 г., изм. със Заповед № РД09-4982/14.12.2021 г. на министъра на образованието и науката.

Още новини

прочети повече >
прочети повече >
прочети повече >
прочети повече >
прочети повече >
Skip to content