Декларация за достъпност

9700 Шумен, ул. "Цар Калоян" №1 тел. 054 800373

Декларации по Закона за противодействие на корупцията (ЗПК)

На директорите на учебни заведения

Регистър на декларациите по чл.49, ал.1, т. 1 и т.3 от ЗПК на директорите на общински училища, държавни неспециализирани училища, ЦПРЛ, ЦСОП от област Шумен, подадени през 2024 година

ОбщинаНаселено мястоУчилищеДлъжностИмевх. № декларация по чл.49, ал.1 т.1
от ЗПК за 2024г
вх. № декларация по чл.49, ал.1 т.3
от ЗПК за 2024г
Нови пазарМировциОУ “Васил Левски”ДиректорРД28-00-2/20.03.2024 г.
ШуменШуменXI ОУ “Панайот Волов”ДиректорРД28-00-4/22.03.2024 г.
ВенецИзгревОУ “Петко Рачев Славейков”ДиректорРД28-00-3/20.03.2024 г.
ШуменГрадищеОУ “Васил Левски”ДиректорРД28-00-1/20.03.2024 г.
СмядовоРишОУ “Васил Априлов”ДиректорРД28-00-5/22.03.2024 г.
ШуменШуменVI ОУ “Еньо Марковски”ДиректорРД28-00-7/21.05.2024 г.
ШуменШуменIII ОУ “Димитър Благоев”ДиректорРД28-00-6/22.03.2024 г.

На служителите на РУО Шумен

Регистър на декларациите по чл.49, ал.1 от ЗПК на служители по трудово правоотношение в РУО Шумен, подадени през 2024 година

ИнституцияДлъжностИмевх. № декларация по чл.49, ал.1 т.1
от ЗПК за 2024г
вх. № декларация по чл.49, ал.1 т.2
от ЗПК за 2024г
вх. № декларация по чл.49, ал.1 т.3
от ЗПК за 2024г
вх. № декларация по чл.49, ал.1 т.4
от ЗПК за 2024г
Регионално управление на образованието гр. ШуменГлавен специалист човешки ресурсиЕЛИЦА ЙОРДАНОВАРД21-1493/13.12.2023

На неподали в срок директори на учебни заведения

Регистър на декларациите по чл.49, ал. 1, т. 1 и т. 3 от ЗПК на неподали на време директорите на общински училища, държавни неспециализирани училища, ЦПРЛ, ЦСОП от област Шумен

ОбщинаНаселено мястоУчилищеДлъжностИмевх. № декларация по чл.49, ал.1 т.1
от ЗПК за 2024г
вх. № декларация по чл.49, ал.1 т.3
от ЗПК за 2024г

На неподали в срок служители на РУО Шумен

Регистър на декларациите по чл. 49, ал. 1 от ЗПК на неподали на време служители по трудово правоотношение в РУО Шумен

ИнституцияДлъжностИмевх. № декларация по чл.49, ал.1 т.1
от ЗПК за 2024г
вх. № декларация по чл.49, ал.1 т.2
от ЗПК за 2024г
вх. № декларация по чл.49, ал.1 т.3
от ЗПК за 2024г
вх. № декларация по чл.49, ал.1 т.4
от ЗПК за 2024г

Закон за противодействие на корупцията 
Наредба за организацията и реда за извършване на проверка на декларациите и за установяване конфликт на интереси.
 

Skip to content