Декларация за достъпност

9700 Шумен, ул. "Цар Калоян" №1 тел. 054 800373

Декларации по Закона за противодействие на корупцията (ЗПК)

На директорите на учебни заведения

Регистър на декларациите по чл.49, ал.1, т. 1 и т.3 от ЗПК на директорите на общински училища, държавни неспециализирани училища, ЦПРЛ, ЦСОП от област Шумен, подадени през 2024 година

ОбщинаНаселено мястоУчилищеДлъжностИмевх. № декларация по чл.49, ал.1 т.1
от ЗПК за 2024г
вх. № декларация по чл.49, ал.1 т.3
от ЗПК за 2024г
ШуменШуменОУ “Сава доброплодни”ДиректорАлбена Неделчева1/02.02.2025г.

На служителите на РУО Шумен

Регистър на декларациите по чл.49, ал.1 от ЗПК на служители по трудово правоотношение в РУО Шумен, подадени през 2024 година

ИнституцияДлъжностИмевх. № декларация по чл.49, ал.1 т.1
от ЗПК за 2024г
вх. № декларация по чл.49, ал.1 т.2
от ЗПК за 2024г
вх. № декларация по чл.49, ал.1 т.3
от ЗПК за 2024г
вх. № декларация по чл.49, ал.1 т.4
от ЗПК за 2024г
ШуменШуменОУ “Сава доброплодни”ДиректорАлбена Неделчева1/02.02.2025г.

На неподали в срок директори на учебни заведения

Регистър на декларациите по чл.49, ал. 1, т. 1 и т. 3 от ЗПК на неподали на време директорите на общински училища, държавни неспециализирани училища, ЦПРЛ, ЦСОП от област Шумен

ОбщинаНаселено мястоУчилищеДлъжностИмевх. № декларация по чл.49, ал.1 т.1
от ЗПК за 2024г
вх. № декларация по чл.49, ал.1 т.3
от ЗПК за 2024г
ШуменШуменОУ “Сава доброплодни”ДиректорАлбена Неделчева1/02.02.2025г.

На неподали в срок служители на РУО Шумен

Регистър на декларациите по чл. 49, ал. 1 от ЗПК на неподали на време служители по трудово правоотношение в РУО Шумен

ИнституцияДлъжностИмевх. № декларация по чл.49, ал.1 т.1
от ЗПК за 2024г
вх. № декларация по чл.49, ал.1 т.2
от ЗПК за 2024г
вх. № декларация по чл.49, ал.1 т.3
от ЗПК за 2024г
вх. № декларация по чл.49, ал.1 т.4
от ЗПК за 2024г
ШуменШуменОУ “Сава доброплодни”ДиректорАлбена Неделчева1/02.02.2025г.

 Закон за противодействие на корупцията 
 Наредба за организацията и реда за извършване на проверка на декларациите и за установяване конфликт на интереси.
 Вътрешни правила   за  организацията и реда за извършване на проверка на декларациите по чл. 49, ал. 1 от Закона за противодействие на корупцията (ЗПК) и за установяване конфликт на интереси  (публикувано на 29.12.2023 г.)
 Заповед за утвърждаване на вътрешни правила за организацията и реда за извършване на проверка на декларациите по чл. 49, ал. 1 от ЗПК и за установяване конфликт на интереси  (публикувано  на 29.12.2023 г.)

Skip to content