Декларация за достъпност

9700 Шумен, ул. "Цар Калоян" №1 тел. 054 800373

В ПОМОЩ НА УЧЕНИЦИТЕ, КОИТО КАНДИДАТСТВАТ ЗА ПРИЕМ В VІІІ КЛАС

Уважаеми ученици,
Тези от Вас, които са подали заявление за участие в І етап на класиране, но не са класирани в никоя паралелка, на този етап не е необходимо да предприемат нещо. Следва да изчакат обявяването на резултатите от ІІ етап на класиране (не по-късно от 20 юли) и в зависимост от резултата – да се запишат в паралелката, в която са класирани, или да подадат заявление за участие в ІІІ етап на класиране (на 26 или 27 юли 2022 г.)
Учениците, които са класирани на І етап и не желаят да се лишат от място в класирането, трябва в един от следващите дни (13, 14 или 15 юли) да извършат едно от следните неща:
Ако са класирани по І поредно желание – записват се с оригиналите на документите, с които са участвали в класирането. В случай, че не се запишат в указания по-горе срок, не запазват мястото си и ще трябва да подадат заявление за участие в ІІІ етап на класиране – при значително по-малко възможности за избор.
Ако са класирани по ІІ желание, или по някое от другите следващи желания, трябва внимателно да преценят дали това класиране ги удовлетворява. Задължително е в срока за записване (13, 14 или 15 юли) да отидат в училището в което са класирани. Там или се записват с оригиналите на документите, с които са участвали в класирането, или попълват на място и подават заявление за участие във ІІ етап на класиране. Подаденото заявление позволява на ученика да провери дали на ІІ етап ще успее да се класира на по-предно желание, а ако това не се случи – да си запази мястото от І етап на класиране.
Пропусналите срока не запазват мястото си от І етап и на 26 или 27 юли 2022 г. могат да подадат заявление за участие в ІІІ етап на класиране.

Областна комисия по приемане на учениците при РУО – Шумен

Skip to content