Декларация за достъпност

9700 Шумен, ул. "Цар Калоян" №1 тел. 054 800373

Материали за БДП

Годишен план за действие през 2024 г. за безопасност на движението по пътищата на Регионално управление на образованието – Шумен.

Публ. на 01.02.2024 г.

Главна дирекция „Национална полиция“ – МВР, Асоциация на българските застрахователи (АБЗ) и Гаранционен фонд (ГФ) организират информационна кампания „Безопасно на пътя с електрически скутер“, която стартира на 13.11.2023 г. Кампанията цели, чрез предоставяне на практическа информация и съвети, да се повиши информираността по темата и да се стимулира културата на отговорност сред ползвателите на този вид превозни средства, които най-често са млади хора. В кампанията се акцентира върху 10 основни правила за безопасност при управление на електрически скутер. Информационни материали, които могат да се ползват при обучението на учениците, може да намерите на:

https://www.youtube.com/watch?v=PsMM2vRJD5E

Брошура “10 правила за безопасност: Електрически скутер”

Презентация “10 правила за безопасност: Електрически скутер“.

Публ. на 20.11.2023 г.

  1. Нормативни документи и административни актове, регламентиращи възпитанието и обучението по безопасност на движението по пътищата в образователните институции – пряк път до сайта на МОН, раздел БДП (Начало » Общо образование » Безопасност на движението по пътищата (БДП) » Материали за БДП): 
    https://www.mon.bg/bg/30
  2. В помощ за учебните часове по безопасност на движението по пътищата – Безопасност на пътя 
    https://www.mvr.bg/opp
  3. Мерки за подобряване на безопасността на движението на децата и учениците в образователните институции на територията на област Шумен
<<< Назад
Skip to content