9700 Шумен, ул. "Цар Калоян" №1 тел. 054 800373

Материали за БДП

  1. Нормативни документи и административни актове, регламентиращи възпитанието и обучението по безопасност на движението по пътищата в образователните институции – пряк път до сайта на МОН, раздел БДП (Начало » Общо образование » Безопасност на движението по пътищата (БДП) » Материали за БДП): 
    https://www.mon.bg/bg/30
  2. В помощ за учебните часове по безопасност на движението по пътищата – Безопасност на пътя 
    https://www.mvr.bg/opp
  3. Мерки за подобряване на безопасността на движението на децата и учениците в образователните институции на територията на област Шумен
<<< Назад
Skip to content