Декларация за достъпност

9700 Шумен, ул. "Цар Калоян" №1 тел. 054 800373

Възможност за запознаване на учениците с индивидуалните им изпитни работи

ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ЗАПОЗНАВАНЕ НА УЧЕНИЦИТЕ (ПРИДРУЖЕНИ ОТ РОДИТЕЛ) С ИНДИВИДУАЛНИТЕ ИМ ИЗПИТНИ РАБОТИ ОТ ПРОВЕДЕНИТЕ ИЗПИТИ ЗА НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ В КРАЯ НА VІІ КЛАС ИЛИ В КРАЯ НА Х КЛАС – В ДНИТЕ ОТ 30 ЮНИ ДО 2 ЮЛИ 2021 ГОДИНА

Със заповед на началника на РУО – Шумен са определени условия и ред за запознаване на учениците, положили изпити за национално външно оценяване в VІІ клас или в Х клас, и техните родители, със сканирано копие на оценените индивидуални изпитни работи: От 09.00 ч. до 18.00 ч. в дните 30 юни, 1 юли и 2 юли 2021 г. (сряда, четвъртък и петък) в:
– Конферентната зала в Регионалното управление на образованието – Шумен (ул. „Цар Калоян” № 1) – за положилите изпити за НВО по български език и за НВО по чужд език ученици от VІІ клас или ученици от Х клас, придружени от родител/родители;
– Стая № 9 в Регионалното управление на образованието – Шумен (ул. „Цар Калоян” № 1) – за положилите изпити за НВО по математика ученици от VІІ клас или ученици от Х клас, придружени от родител/родители.

Запознаването се извършва при спазване на изискванията в съответния раздел от Правилата за информационна сигурност, утвърдени със Заповед № РД09-3566/17.12.2020 г., или със Заповед № РД09-1359/17.12.2020 г. на министъра на образованието и науката:
– в присъствието на оценител или зам.-председател на регионалната комисия се осигурява възможност ученикът и негов/и родител/родители да видят сканираната изпитна работа с присъдени точки за всеки отговор;
– не се допуска сканираното изображение да бъде снимано, записвано или отпечатвано;
– не се допуска разглеждане на изпитни работи на други ученици.

Още новини

прочети повече >
прочети повече >
прочети повече >
прочети повече >
прочети повече >
Skip to content