Декларация за достъпност

9700 Шумен, ул. "Цар Калоян" №1 тел. 054 800373

Безопасна и здравословна среда за децата и учениците

Създаването на безопасна и здравословна среда за децата и учениците, както и за работещите в образователните институции е приоритетна задача на Министерството на образованието и науката.

Належащо е през летните месеци да направим всичко необходимо, за да може през новата учебна година образователно-възпитателният процес да се провежда присъствено максимално дълго време. В тази връзка РУО – Шумен организира провеждането на три онлайн срещи с директори на училища и детски градини, в които ще вземат участие представители на Министерството на образованието и науката, РУО – Шумен и РЗИ – Шумен.

Целта е в максимален брой училища и детски градини в страната да се постигне поне 70% вакcиниране на педагогическите и непедагогическите специалисти.

Още новини

прочети повече >
прочети повече >
прочети повече >
прочети повече >
прочети повече >
Skip to content