Декларация за достъпност

9700 Шумен, ул. "Цар Калоян" №1 тел. 054 800373

Архив олимпиади и състезания за учебната 2022/2023 година

ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ

Резултати на учениците, които областната комисия не предлага за допускане до националния кръг на олимпиадата по гражданско образование – 2023 г.: ТУК

Публ. на 24.03.2023 г.

ЗНАМ И МОГА

Резултати на учениците от областния кръг на Националната олимпиада “Знам и мога”: ТУК

Публ. на 08.03.2023 г.

ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ

Резултати на учениците от областния кръг на олимпиадата по история и цивилизация са публикувани тук

Публ. на 28.02.2023 г.

ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА

Резултати на учениците от първа състезателна група (V клас) и втора състезателна група (VI клас) от областния кръг на олимпиадата по география и икономика: Резултати 5 клас Резултати 6 клас

Публ. на 20.03.2023 г.

Резултати на учениците от областния кръг на олимпиадата по география и икономика (VII ,VIII ,IX , X, XI и XII клас): трета (VII клас), четвърта (VIII-IX клас), пета (X клас) и шеста (XI-XII клас)

Публ. на 27.02.2023 г.

МАТЕМАТИКА

Резултати на учениците от областни кръг на олимпиадата по математика: Резултати

ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

Резултати на учениците от областния кръг на олимпиадата по информационни технологии: Резултати ПДФ

Публ. на 24.02.2023 г.

БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ

Резултати на учениците от областния кръг на олимпиадата по биология и здравно образование: Резултати

Публ. на 22.02.2023 г.

АСТРОНОМИЯ

Резултати на учениците от областния кръг на XXVI Национална олимпиада по астрономия (V-VI клас), провел се на 17.02.2023 г.: Резултати

ФИЗИКА

Резултати на учениците от областния кръг на олимпиадата по физика: Резултати

Публ. на 20.02.2023 г.

ХИМИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

Резултати на учениците от областния кръг на олимпиадата по химия и опазване на околната среда:

Резултати 7 клас

Резултати 10 клас

Резултати 12 клас

ЛИНГВИСТИКА

Резултати на учениците от областния кръг на олимпиадата по лингвистика: Резултати ПДФ

Публ. на 13.02.2023 г.

ФИЛОСОФИЯ:

Резултатите от областният кръг на олимпиадата по философия (проведен на 04.02.2023 г.), са публикувани от училището координатор на следния линк: Резултати

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК:

Резултатите от областният кръг на олимпиадата по английски език (проведен на 01.02.2023 г.), са публикувани от училището координатор на следния линк: Резултати

РУСКИ ЕЗИК:

Резултатите от областният кръг на олимпиадата по руски език (проведен на 04.02.2023 г.), са публикувани от училището координатор на следния линк: Резултати

Публ. на 09.02.2023 г.

Във връзка с провеждане на ученическите олимпиади и на националните състезания всяко училище уведомява своите ученици, участвали в общински кръг, за тяхното класиране и за условията и реда за участие в областен и/или национален кръг. Информацията следва да бъде оповестена на електронната страница на училището или да бъде получена лично на място в училището от съответния педагогически специалист (учител по съответния учебен предмет, класен ръководител).

Информация за провеждането на областния кръг на олимпиадата/състезанието (списък на класираните за участие ученици, дата на провеждане, начален час) се публикува на електронната страница на училището координатор/домакин. На територията на област Шумен за координатори и за домакини на областния кръг на ученическите олимпиади през учебната 2022/2023 година са определени:

– Знам и мога: НУ „Илия Р. Блъсков“ – гр. Шумен;

Български език и литература: СУ „Панайот Волов“ – гр. Шумен;

– Английски език: ПЕГ „Никола Й. Вапцаров“ – гр. Шумен;

– Немски език: ПЕГ „Никола Й. Вапцаров“ – гр. Шумен;

– Руски език: СУ „Сава Доброплодни“ – гр. Шумен;

– Математика: ППМГ „Нанчо Попович“ – гр. Шумен;

– Информатика: ППМГ „Нанчо Попович“ – гр. Шумен;

– Информационни технологии: ППМГ „Нанчо Попович“ – гр. Шумен;

– Лингвистика: ППМГ „Нанчо Попович“ – гр. Шумен;

– Философия: СУ „Васил Левски“ – гр. Шумен;

– История и цивилизации: СУ „Васил Левски“ – гр. Шумен;

– География и икономика: СУ „Васил Левски“ – гр. Шумен;

– Гражданско образование: СУ „Васил Левски“ – гр. Шумен;

– Физика: ПГ по строителство, архитектура и геодезия – гр. Шумен;

– Астрономия: ПГ по строителство, архитектура и геодезия – гр. Шумен;

– Химия и опазване на околната среда: ПГ по строителство, архитектура и геодезия – гр. Шумен;

– Биология и здравно образование: ПГ по строителство, архитектура и геодезия – гр. Шумен;

– Техническо чертане: ПГМЕТТ „Христо Ботев“ – гр. Шумен.

На територията на област Шумен за домакини на националните състезания през учебната 2022/2023 година са определени:

– Математическо състезание „Европейско кенгуру“: VI ОУ „Еньо Марковски“ – гр. Шумен;

– Пролетно математическо състезание за ученици от IV клас: III ОУ „Димитър Благоев“ – гр. Шумен;

– Математическо състезание за ученици от IV клас „Математика за всеки“: ППМГ „Нанчо Попович“ – гр. Шумен;

– Национален конкурс „Бог е любов“: ПГ по строителство, архитектура и геодезия – гр. Шумен;

– Национално състезание „Ключът на музиката“: II ОУ „Д-р Петър Берон“ –
гр. Шумен;

– Национално състезание „Фолклорна плетеница“: СУ „Сава Доброплодни“ –
гр. Шумен;

– Национално състезание по финансова грамотност: ПГ по икономика – гр. Шумен;

– Национално състезание „Компютърно моделиране“: СУ „Сава Доброплодни“ – гр. Шумен;

– Национално състезание по изобразително изкуство „Лаборатория за изкуство“: СУ „Сава Доброплодни“ – гр. Шумен;

– Национално състезание по безопасност на движението по пътищата: СУ „Трайко Симеонов“ – гр. Шумен.

Заявка за участие в ученическите олимпиади и националните състезания през учебната 2022/2023 година

Заявки за участие в провеждането на националните състезания по професии през учебната 2022/2023 година

РЕЗУЛТАТИ НА ЯВИЛИТЕ СЕ УЧЕНИЦИ НА ОБЛАСТЕН КРЪГ НА СЪСТЕЗАНИЕТО ПО РЕЧЕВИ И КОМУНИКАТИВНИ УМЕНИЯ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК В ОБЛАСТ ШУМЕН – 15 октомври 2022 г.

публ. на 21.10.2022 г.

Списък на учениците, допуснати до областен кръг на Националното състезание по речеви и комуникативни умения на английски език на 15.10.2022 г., 13,00 ч. – ПЕГ „Никола Й. Вапцаров“ – гр. Шумен

Списък на учениците, заявили участие в Националното многоезично състезание по английски, испански, италиански, немски, руски и френски език.

Skip to content